Vi er en mindre Andelsboligforening , som ligger i centrum af Kerteminde i en bevaringsværdig 100 års gammel ejendom med 16 andele .

Vi ønskede at udskifte alle andelenes yderdøre med Sikkeheds- og Branddøre .
Vi opstillede følgende krav :
1. Døre og Gerikter skulle være en tro “Kopi” af eksisterende døre ( ejendommen skal stadig fremstå som en 100 års gammel ejendom).
2. Døre skulle være af en standart , der levede op til det bedste på markedet mht Sikkerhed/Brandhæmmende/Lydisolerende etc samt med et låsesystem der kunne "køre” sammem med ejendommens øvrige døre.

Efter at have undersøgt markedet grundigt , besluttede vi at lave en aftale med Nordisk Indbrudssikring , Valby , som kunne levere iht vores ønsker , samt til en yderst konkurrencemæssig pris .

Fase 1 : Godkendelse af tegninger , forløb yderst tilfredsstillende – døre blev designet som en tro kopi af de eksisterende døre ligesom gerikter blev kopieret som de eksisterende .
Fase 2 : Produktion/levering af døre – der blev aftalt et opstarttidspunkt/monteringsplan som blev overholdt .
Fase 3 : Montagen af Dørene . Montagen af Dørene forløb planmæssigt – der sker noget , når man begynder at “arbejde” i et 100 års gammelt byggeri , der er ikke 2 der er ens – men alle de udfordringer vi løb ind i blev løst på en profession måde , med et tilfredsstillende resultat .

Som sagt har vi været yderst tilfreds med de Døre der er leveret og monteret - de falder ind i vores ejendom på en autentisk måde så den stadig fremstår som en 100 års gammel bevaringsværdig ejendom .
Hvis der skulle blive behov for at fremvise dørene – står jeg gerne til dispossition .

Peter M Pagh Schmidt
Trollegården
Kerteminde

Peter Pagh, Kerteminde,