Andelsforeningen Lybækgård fik ved årsskiftet 2014/15 installeret nye døre i samtlige andelslejligheder. Bestilling og installation er gået godt, og vi er meget tilfredse med resultatet.

Døre og låse ser meget robuste ud, og dørene isolerer rigtig fint både mod både lyd og kulde. Forløbet har kørt stort set gnidningsfrit, og prisen har også været fornuftig. Efterfølgende har en bygningssagkyndig gennemgået arbejdet, og fejl og mangler blev straks udbedret af Nordisk Gruppen uden problemer. En klar anbefaling herfra.

Andreas Wiwe,
Formand for Andelsforeningen Lybækgård.

Andreas Wiwe, Formand for Andelsforeningen Lybækgård,